Aktuality

27. prosinec 2023, 13:40

financovano_eu1.jpg

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy firmy WESTPRA,
s.r.o.“, reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004679
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je instalace fotovoltaických panelů bez akumulace na adrese
Brněnská 3983/61a, 695 01 Hodonín, umístěných na ploše střešního pláště
budovy, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných
zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou
činnost

13. září 2016, 09:52

eu-plakat.png

Vážení přátelé

díky Výzvě VI programu podpory NEMOVITOSTI - POMOC PO TORNÁDU obdržela naše společnost dotaci na obnovu objektů poškozených dne 24.6.2021 "TORNÁDEM". Jsme si plně vědomi jak důležitá je tato pomoc bez které bychom nebyli schopni obnovit naše podnikatelské aktivity. Ještě jednou musíme poděkovat MPO za rychlou reakci, která nám výrazně pomohla.

Ing. Ladislav Korbel

majitel společnosti

16. srpen 2016, 12:18

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „poskytovatel dotace“ nebo „MPO“) na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Nemovitosti – Výzva VI programu podpory NEMOVITOSTI - POMOC PO TORNÁDU - aktivita A VI. Výzva – Pomoc po tornádu (dále jen „Výzva“) a Prioritní osy PO-2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků naší společnosti WESTPRA s.r.o. po živelné pohromě tornádo ze dne 24. 6. 2021 poskytlo finanční podporu z Evropské Unie.

Cílem projektu je obnova podnikatelské činnosti rekonstrukcí poškozených budov nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání společnosti WESTPRA s.r.o. na adrese Brněnská 3983/61a, 695 01 Hodonín.

V Hodoníně dne 10.ledna 2022